Műterem Projekt

 

 

A projekt több  - gondolati és gyakorlati – szálból tevődik össze.     Művészetpedagógia kísérleteket felhasználva (többek között Erdély Miklós munkássága) , a kreativitás állapotát előhívó feladatokat végzünk a résztvevőkkel és olyan képalkotási módszereket mutatunk meg, melyek betekintést nyújtanak a gyakorlatba. Olyan készség és képességfejlesztés, ami az új és innovatív megoldásokat inspirálja, melyek mindenféle szakmában rendkívül jól alkalmazhatóak.

  6 hetes kurzusok vannak: A megadott téma, ami mentén haladunk, számos irányt, lehetőséget, technikai megoldást vet fel, és ezekkel a felmerülő ötletekkel kísérletezünk. Ez a feladatsor egy folyamat, ami két helyszínen zajlik. Az első fázisban mindenki önállóan dolgozik, ezzel párhuzamosan, ötletelünk, és felkészülünk, mintegy interaktív előadás formájában, majd a harmadik részben a közös munkán van a hangsúly. Ennek eredménye egy olyan ismeret, ami segít a mindennapokban bátran, önállóan, kezdeményezni és a régi berögződések helyett, új, eredeti módón reagálni és dönteni. Tehát egyfajta gondolkodásmód és hozzáállás fejlesztés.

 

 A projekt három részből áll:

 

-        Műterem / elmélyült műtermi munka a Moebiusban.  Koncentráció segítségével a meditatív figyelemre épített feladatsorok eredménye az alkotás maga. A  jelen pillanat megélése. Ezt szeretnénk megmutatni a rajzoláson, és különböző vizuális technikákon keresztül, amit mindenki önállóan végez, és a műhelymunka során kialakult saját következtetéseket egyeztetjük később.

 

-        kurzus / mely előkészíti a workshopot ill. kiegészíti párbeszédes formában.

 

-        workshop / a műtermi munka és a kurzus tapasztalatinak továbbgondolása, átírása, térbehelyezése.  Ebben a kommunikációban kialakul egy történet, melyen keresztül egymást is megismerik a résztvevők, és szabad aszociációs módszereket használva játékos irányba tereljük a munkafolyamatot. A gondolatok megjelenítéseképpen közösségi eseményt hozunk létre, ami egyrészt egy kiállítás, másrészt a Defoban és a környező külső helyszíneken interaktív helyzetbe hozzuk a kész műveket, önálló útjára engedve azokat. 

 

 

Várunk szeretettel 12-éves kortól minden érdeklődőt, szakembereket és nem szakembereket egyaránt. Semmiféle előzetes felkészültség nem szükséges, olyanoknak ajánlott, akik nyitottak az új ismeretekre, és a csoportmunkára. Mindenképpen érdekes ha a résztvevők korban, felkészültségben, tapasztalatban, társadalmi kontextusban minél változatosabb hátterűek. Árnyalttá és teljesebbé téve a közös gondolkodást.

 

kreatív vizuális gyakorlatok- kv projekt

művészettörténészek, műkritikusok, esztéták, kurátorok és érdeklődők számára 
         Egy  feladatsort viszünk végig a jelentkezőkkel, amely egy olyan tapasztalatot nyújt, ami kiegészíti a művészetelméleti ismereteket.  A vizuális munkafolyamat során felmerülő kérdések árnyalják a képi gondolkodás megértését.
      M
űvészetpedagógia kísérleteket felhasználva ( többek között Erdély Miklós munkássága ), a kreativitás állapotát előhívó feladatokat végzünk. a részvevőkkel és olyan képalkotási módszereket mutatunk meg, melyek betekintést nyújtanak a gyakorlatba.  A megvalósítási folyamat élménye nagyon fontos információ  a teoretikus gondolkodáshoz.  A műtermi munka megismerése elősegíti az árnyalt véleményalkotást. Ebben szeretnénk segítséget nyújtani.

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola